Терморегулатор за инфрачервен нагревател

Основният въпрос е: за какво е необходим той и защо да се плаща за допълнително оборудване?

Преди всичко, наличието на терморегулатор в системата за отопление (може да се нарича и термостат) позволява да се икономисва до 20 % от общия разход на електроенергия за отопление, а значи и на пари.

Терморегулаторът, както се разбира от самото му наименование, регулира температурата, или по-точно ръководи включването/изключването на инфрачервения нагревател. Ние му задаваме (поставяме) желаната температура за нагряване на помещението от таванния инфрачервен нагревател ПИОН и тръгваме по задачите си.

В това време терморегулаторът включва/изключва автоматично нагревателя. При достигане на температурата на въздуха до зададената стойност работата на нагревателя се прекратява. При охлаждане на въздуха, т.е. при понижаване на температурата на въздуха в помещението до определена стойност, нагряването се възобновява. Разликата в стойностите на температурата, при които става автоматичното включване и изключване на нагревателя, се нарича хистерезис.

«Термо-про България» ООД предлага модели на терморегулатори с хистерезис 0,4-1⁰С и стъпка 0,2⁰С. Този параметър може да бъде както фиксирана величина, така и самостоятелно настройвана (само FRONTIER - 0343 SA).

Икономията на електроенергия се получава благодарение на хистерезиса. Именно при наличието му протича дискретна (периодична) работа на инфрачервения нагревател. Многогодишната практика показва, че при наличието на терморегулатор нагревателят ПИОН работи само една трета от времето. Вземайки пред вид неголямата стойност на хистерезиса, хората не усещат, че температурата в помещението за известно време се понижава (максимум с 1 градус). Затова пък разликата ще се отрази забележимо в показанията на електромера, и, в крайна сметка, на нашите финанси.

В едно отделно помещение могат да бъдат поставени няколко инфрачервени нагревателя ПИОН. Мощността на нагревателите се подбира в зависимост от площта, количеството и разположението на прозорците и качеството на топлоизолацията на външните стени на сградата. Към един терморегулатор без поставяне на допълнително електрооборудване могат да бъдат включени няколко нагревателя ПИОН с обща мощност до 3.5 кВт.

Предлаганите от нас терморегулатори EBERLE (Германия) и FRONTIER (Тайван) се монтират на ниво прибл. 1-1,5 м от пода на стената на място, не подложено на течения, преки слънчеви лъчи и топлина от работещи битови електроуреди. При такова разположение техните показания най-точно отразяват действителната температура на помещението.

Комплексното използване на терморегулатори и нагреватели ПИОН, за разлика от уредите с вградени терморегулатори (климатици, конвектори, електрически камини и т.н.) е най-икономичното решение на въпроса с отоплението.