Разликата между инфрачервено отопление на помещения и традиционните уреди на отопление

Отопляването на помещения с помощта на инфрачервени нагреватели се различава принципно от традиционните начини на отопление: с помощта на конвектори и климатици.

Първо, инфрачервените нагреватели ПИОН на първо място нагряват предмети и хора. Въздухът в помещението се нагрява на второ място от топлината, отделяна от хората, мебелите, стените, домашните животни и т.н. Главна цел на отоплението се явява отоплението на хората в помещението. В този случай тя се решава за по-малко количество време и, съответно, с по-малък разход на електроенергия.

Второ, топлинните лъчи на инфрачервените таванни нагреватели ПИОН са насочени надолу, към пода. Те нагряват всичко, което се намира в долната част на помещението. Именно там, където се намират хората, т.е. в долната част на стаята, е по-топло, отколкото до тавана, докато топлият въздух, нагряван от климатици или конвектори, се вдига нагоре, към тавана, там, където няма хора. В този случай в обитаемата част на помещението е по-хладно, отколкото до тавана.

Трето, стените, мебелите, предметите, намиращи се в помещението, акумулират топлина при директно отопление с инфрачервените нагреватели ПИОН. При проветряване на стаята топлият въздух се сменя със студен, но за сметка на отделяната топлина от предмети и стени той бързо се нагрява без допълнително включване на нагревателя. При това на инфрачервения нагревател е необходимо по-малко време, за да стопли помещението отново до предишната температура, отколкото на климатика или конвектора.

Четвърто, при работата на инфрачервените нагреватели ПИОН преместването на въздушни маси е сведено до минимум. Съответно няма течение, наличието на прах във въздуха е минимално. Вирусите, бактериите и другите вредни микроорганизми не се разпространяват с въздушните потоци из помещението, което се отразява положително на здравето, особено на децата, възрастните хора, страдащите от астма и склонните към простудни заболявания.

Пето, инфрачервената топлина от дълговълновия диапазон, отделяна при работата на инфрачервените нагреватели ПИОН, оказва на хората и животните лечебно въздействие, сравнимо с влиянието на природните слънчеви лъчи. Лекарите отбелязват положителен ефект от инфрачервеното излъчване на нагревателите ПИОН във всички области на човешкото здраве: върху костната, нервната, кръвотворната и други системи. Инфрачервеното дълговълново топлинно излъчване не само е безопасно за здравето, то има изключително полезно действие, което съществено го отличава от привичните способи на отопление на помещения.

Шесто, при работата на климатиците, както за охлаждане, така и за отопление, срокът на работа на електроуреда се съкращава рязко в сравнение със заявеното от производителя, докато експлоатацията на инфрачервените нагреватели ПИОН може да достигне до 50 години.

Седмо, при работата на климатика в режим отопление рязко се понижава коефициентът на полезно действие на електроуреда, при което колкото по-ниска е температурата навън, толкова по-нисък е КПД. При това климатикът ще изразходва все по-голяма мощност при понижаване на произведената топлина. Също така съществено се повишава рискът от бърза повреда на уреда. При работата на инфрачервения нагревател ПИОН ТермоСтъкло неговият КПД може да достигне 97%, което значително превъзхожда възможностите на традиционния начин на отопление.

Допълнителни предимства на инфрачервените нагреватели ПИОН:

- Пожаробезопасни

- Не изгарят кислорода в помещенията

- Безшумни

- Без миризми

- Компактни (монтират се на тавана на помещенията)

- Притежават висока степен на отопление на помещенията без да предизвикват конденз по прозорците

- Те имат двоен живот на нагревателния елемент (модел ПИОН Лукс)

- Притежават Европейски и Руски сертификати за качество

По този начин използването на инфрачервените нагреватели ПИОН се явява най-добрият начин за отопление на помещение, позволяващ да се достигне максимален ефект при по-нисък разход на време и електроенергия, при това с полза за собственото здраве и средства