Полза и вреда от инфрачервените нагреватели ПИОН

     Ще кажем веднага, че нагревателите ПИОН имат инфрачервено излъчване от дълговълновия диапазон, при което дължината на вълната е 8-14 микрона.

На науката не са известни някакви негативни влияния на инфрачервеното дълговълновото излъчване върху организма на човека!!!. То няма нищо общо нито с ултравиолетовото, нито с рентгеновото излъчване.

Абсолютно безопасно за човека. Освен това понастоящем инфрачервеното излъчване намира много широко разпространение в медицината (терапия, хирургия, стоматология и др.), което говори не само за неговата безвредност, но и за полезното му действие върху организма.

Инфрачервеното излъчване или топлинното излъчване – това е вид разпространение на топлина. Това е същата тази топлина, която Вие чувствате от горещата печка, слънцето или радиатора на централното отопление.

Преди няколко десетилетия учените са провеждали изследвания за изучаване на условията на съществуване на човека в космоса. Тогава те открили, че необходимо условие за нормалната жизнена дейност на човешкия организъм се явява получаването на вълни слънчево излъчване с дължина 8-14 мкм. Затова дълговълновите инфрачервени лъчи биват наречени «живителни слънчеви лъчи».

Излъчването с дадената дължина на вълните въздейства на частиците вода в клетките, възниква ефект на «резонанс», усилващ проникващата способност. При това се получава стимулация на жизнената активност на клетъчно ниво.

Тази част «ЖИВИТЕЛНИ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ» инфрачервено излъчване съответства на излъчването на самото човешко тяло (!) с максимална дължина на вълната около 10 мкм, затова всяко външно излъчване с такива дължини на вълните нашият организъм възприема като «свое».

Инфрачервените лъчи проникват по-дълбоко под кожната обвивка, при което се повишава температурата, която действа на кожната обвивка от вътрешната страна.

При повишаването на температурата се получава разширяване на капилярите, стимулира се кръвообращението, ускорява се метаболизма, вследствие на това се повишава регенериращата дейност на тъканите, имунитета, възниква лечебен ефект.

Инфрачервените вълни в диапазона на дълговълновото инфрачервено излъчване преминават през въздуха, без на практика да го нагряват. Те могат да проникват дълбоко непосредствено в тялото на човека, на клетъчно ниво, задействайки там ферментна реакция. Именно с вълните на тази дължина бъдещите майки облъчват детето от неговото зачеване до раждането му.

Нашето тяло самó излъчва дълги инфрачервени вълни, но то самото също така се нуждае от постоянно захранване с дълговълнова топлина. Ако това излъчване започне да намалява или няма постоянно захранване на човешкото тяло с такова, то организмът попада под атаката на различни заболявания, човек бързо старее на фона на общо влошаване на самочувствието.
Тъй като постоянното поглъщане на инфрачервени лъчи способства за прилив на сили и здраве в нашето тяло, човек интуитивно търси техни източници. Няма човек, на когото не би се харесало да се «попече на слънце» или да поседи около огъня.

Различават два вида положителни въздействия на инфрачервени нагреватели върху организма на човека.

Първият вид е директно свързан с широкомащабното битово (в дома и на работа) използване на продукцията на основата на използването на дълговълновото инфрачервено излъчване. Енергията, която се предава на организма, помага да се усили природната съпротивляемост на организма, повишава имунитета и позволява да се предотврати основната маса популярни заболявания. Фактически това е една от формите на интензивна терапия.

Инфрачервеното излъчване не само предотвратява, но и лекува. В това се състои вторият вид положително въздействие на далечното инфрачервено излъчване върху организма на човека. Да, с помощта на продукция на основата на инфрачервено излъчване може да се оказва пряко терапевтично въздействие. Методиката е получила широко разпространение в различните медицински учреждения в Япония, Канада, Европа, Русия и други.

По-долу е даден списък със заболявания, които се поддават на лечение с редовно използване на дълговолновото инфрачервено излъчване (този списък се попълва с нови и нови заболявания всяка година):

 • Проблеми със свръх тегло

 • Нарушения на кръвообращението

 • Високо / ниско кръвно налягане

 • Бъбречна недостатъчност

 • Целулит

 • Нарушения на съня

 • Ревматизъм и артрит

 • Изгаряния на кожата

 • Сърдечно – съдови заболявания

 • Възпаления на ставите

 • Спазми

 • Болки в гърба

 • Стрес

 • Бронхити

 • Очистване на организма от токсини и отпадъци

 • Хронични болки в мускулите

 • Стомашни болки

 • Нарушения на храносмилането

 • Пневмония

 • Кожни заболявания

 • Астма

 • Болести уши, нос, гърло

 • Простудни заболявания

 • Болки в кръста

 • Артрози

 • Слабост и изтощение на организма

По време на приготвяне на храна с помощта на инфрачервени лъчи продуктите се стерилизират, унищожават се вредните микроорганизми и гъбички, съхранявайки при това всички минерали и витамини. Инфрачервените отоплители нямат нищо общо с микровълновите печки. Те не разрушават продуктите, а, напротив, съхраняват всички техни природни качества.

В заключение ни се иска да кажем следното: инфрачервеното излъчване е една от съставните части на обикновената слънчева светлина. Практически всички живи организми се намират под въздействие на слънцето, и, следователно, на инфрачервените лъчи. Освен това, без тези именно лъчи нашата планета не би се нагрявала до привичните за нас температури, не би се нагрявал въздуха, на Земята би царил вечен студ.